Skontaktuj się z nami

Dla Wynajmujących

Aby spokojnie i bezkonfliktowo wynajmować nieruchomości, a w szczególności te o przeznaczeniu mieszkalnym, warto zastosować się do kilku poniższych wskazówek. Te niepisane „zasady gry” pozwolą Państwu uniknąć wielu niepotrzebnych sprzeczek i bezproblemowo realizować postanowienia umowy najmu.

Szanuj swoich najemców!

Pod żadnym pozorem wynajmujący nie może wejść do mieszkania pod nieobecność najemców. Takie zachowanie, poza tym, że jest zupełnie niestosowne, grozić może także oskarżeniem w przypadku zaginięcia jakiejś rzeczy domownika. Jeśli właściciel chciałby mieć kontrolę nad własnym lokalem, może zapisać w umowie, że na przykład raz w miesiącu, po uprzednim zapowiedzeniu się, będzie chciał do niego wejść i sprawdzić stan mieszkania.

Podwyższaj czynsz zgodnie z prawem!

Wynajmujący może podwyższyć czynsz lub inne opłaty za używanie mieszkania pod warunkiem wypowiedzenia dotychczasowej wysokości najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, zachowując oczywiście termin wypowiedzenia czynszu i opłat, który wynosi 3 miesiące, chyba że w umowie określony jest dłuższy termin (zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów).

Pamiętaj o rewaloryzacji kaucji!

Kaucja z reguły jest równoważna miesięcznemu czynszowi, ale zgodnie z prawem można ustalić nawet jego 12-krotność. Jest ona wykorzystywana przy pokrywaniu ewentualnych szkód lub w przypadku, gdy ktoś nie uregulowałby czynszu. Trzeba pamiętać o tym, że kaucja rewaloryzuje się, co oznacza, że podwyżka czynszu powoduje, że wysokość zwróconej kaucji również musi być wyższa.

Trzeba pamiętać także o tym, że kaucję należy wypłacić (po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu) w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. Ważne jest także, by pamiętać o tym, że nie można korzystać z kaucji przy remontach zniszczeń, które właściciel sam by spowodował, gdyby zamieszkiwał w tym lokalu.

Zadbaj o poważne naprawy i remonty!

O ile drobne naprawy obciążają najemcę, o tyle poważniejsze naprawy i remonty są już obowiązkiem właściciela. Musi on zapewnić sprawne działanie istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, które pozwolą najemcy korzystać chociażby z wody, gazu, ciepła, energii elektrycznej czy wind. Do obowiązków wynajmującego należy także utrzymanie budynku i jego otoczenia w dobrym stanie.

To najważniejsze wskazówki dla najemcy i wynajmującego. Niestety zdarzają się przypadki, kiedy najemcy niszczą lokal i nie płacą czynszu, ale też po stronie wynajmujących są tacy, którzy nie szanują prywatności lokatorów i stwarzają niepotrzebne problemy. Wszystko zależy od poziomu kultury reprezentowanego przez strony. Jeśli nie będzie wzajemnego szacunku, to nawet ustalenia niewiele pomogą, a wynajem stanie się udręką. Oby takich przypadków było coraz mniej.

Źródło: money.pl

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop
 • Gwar
 • MySpace
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • StumbleUpon
 • del.icio.us